Butlletí Can Bech N.74

  EDUCACIÓ I CIVISME PILARS DE LA SOCIETAT A les acaballes d’un estiu que a nivell econòmic ha representat tornar als nivells del 2019, o inclús una mica millor, caldràfer balanç exhaustiu de tots els esdeveniments i actes que han incidit a les diferents àrees del...

Butlletí Can Bech N.73

RESPONSABILITAT Com molts ciutadans i ciutadanes sabran, el passat 18 de maig, el nostre grup municipal va rebre l’encàrrec d’encapçalar la direcció de l’Equip de Govern durant els propers mesos. Tal i com vàrem manifestar en la presa de possessió del càrrec, ens hem...

Butlletí Can Bech N.72

DESESTACIONALITZAR Quantes vegades no haurem vist o haurem llegit aquella frase típica “…………. tot l’any”, per donar a entendre que un poble determinat busca atraure un flux turístic, comercial i, en definitiva,econòmic durant tot l’any Milions...

Butlletí Can Bech N.71

L’ENTORN Aquesta paraula que moltes vegades ha estat lligada a un club de futbol, esdevé sovint una a peça clau per el desen-volupament atractiu d’una determinada actuació. De fet, l’esmentat club de futbol tenia la temptació de culpar a un entornsubjectiu, els...

Butlletí Can Bech N.70

El Pendent Abismal Així és com podríem definir l’evolució imparable dels comptes dels ens locals. Efectivament una classe política totalment allunyada del ciutadà comú i que legisla o reglamenta a molts quilòmetres de la realitat del dia a dia, va engreixant sense...

Butlletí Can Bech N.69

La Difícil Quadratura Del Cercle En el nostre dia a dia ple de preocupacions i problemes particulars, es fa molt difícil pensar amb la magnitud de l’entitat que treballa i procura per el benestar diari dels nostres vilatans. El balcó de Can Bech és per molts un signe...