Cristina Suquet

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

“Amsterdam Law Program” en Dret Europeu i internacional per la Universitat d’Amsterdam, Holanda.

Postgrau Curs de Pràctica Jurídica Roda i Ventura, Col·legi d’advocats de Barcelona.

Mestratge d’Administració Local, Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, UAB, tesina de mestratge en “Les cessions obligatòries i gratuïtes en sòl urbà. Jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Postgrau en Dret Urbanístic, ACM Girona. Curs d’especialització en Dret Local, Universitat de Girona.

Advocada especialitzada en dret urbanístic i dret Local amb més de 20 anys d’exercici professional.

EL GRUP

Som Gent del Poble

Vols conèixer la resta de l’equip?