Programa Electoral

Palafrugell, la nostra feina

Les nostres Propostes

Model Econòmic

Empresarial i Industrial
1. Recolzar a les empreses per a la dotació d’elements tecnològics d’última generació i accelerar la implantació de la fibra òptica. 2. Creació d’un viver d’empreses. 3. Fomentar la creació d’espais “cover working”. 4. Crear aparcaments de camions de gran i petit tonatge. 5. Fomentar l’adequació del sol industrial disponible a la demanda de parcel·les de reduïdes dimensions per ajudar a la implantació d’empreses de serveis. 6. Donada la problemàtica que representa el plàstic d’un sol us, recolzar al sector empresarial surer per tal de conscienciar al mercat i al consumidor final en la utilització de taps de suro.
Comerç
7. Treballar conjuntament amb les associacions de comerciants per fer que l’administració local sigui un referent en aportació de solucions. 8. Revitalització del centre de la vila a partir d’incentius a millores i noves obertures d’establiments que ocupin locals tancats. 9. Proposar, d’acord amb els actors i afectats, la possibilitat de reubicar les atraccions de la festa major al centre de la vila perquè puguin ser un dinamitzador econòmic. 10. Desenvolupament del projecte per a potenciar les vendes dels establiments locals a través d’internet. 11. Facilitar l’accés al centre amb senyalització intel·ligent dels pàrquings. 12. Condicionar 4 grans aparcaments als quatre punts cardinals del poble, amb indicacions per a vianants per arribar als espais comercials. 13. Adequar la senyalització als espais culturals, d’oci, serveis, assistencials i l’arribada al centre, des de les diferents entrades a la vila amb vehicles rodats. 14. Donada la importància del mercat diari i del mercat del diumenge, potenciar la comunicació entre paradistes i administració per tal de dotar-los de les millors condicions i ubicacions possibles. 15. Revisar les normatives municipals que puguin impedir el creixement i dinamització del comerç i adequar-les a la realitat actual.
Turisme
16. Establir un projecte de poble basat en el sector turístic, coma motor econòmic que ens permeti projectar la realitat econòmica a futur. 17. Aprofitar el patrimoni paisatgístic natural com a dinamitzador del sector turístic i maridar-lo amb el patrimoni cultural existent perquè sigui el complement d’una oferta turística global. 18. Implantar un bus “llançadora” entre les platges i la vila, de freqüència ininterrompuda en època de més afluència turística. 19. Promoure campanyes amb el sector de la restauració que facin referència als nostres trets diferencials, cuina del taper, del peix fregit, de l’havanera…, estudiar i recolzar les iniciatives que hi hagi en aquest sentit. 20. Potenciar el turisme industrial que inclogui tot el patrimoni cultural lligat al món del suro, visites al Museu del Suro, a fàbriques amb activitat i complementar-ho amb la restauració. 21. Aprofitar la dinàmica del mercat del diumenge per fer una oferta gastronòmica cultural i lúdica per la resta del dia. 22. Fer del nucli de Palafrugell, el centre turístic de les platges.

Model Social

Persones en risc d'exclusió
23. Adequar els recursos humans i la partida econòmica de l’Àrea de Benestar Social i Família per millorar el suport als més necessitats i també per a garantir que les ajudes atorgades i en curs, compleixin amb les normatives vigents. 24. Fomentar programes d’inserció laboral per disminuir la precarietat i el nombre de persones ateses per Serveis Socials. 25. Promocionar habitatge social per joves, gent gran i famílies. 26. Potenciar el voluntariat a través de programes socials. 27. Fomentar la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell.
Gent Gran
28. Activar el programa d’Atenció Ciutadana a les Persones Grans (majors de 65 anys). Hi ha un cens d’aquestes persones (400 aproximadament) que necessiten una trucada d’atenció setmanal. 29. Reclamar a les institucions la creació de noves places socials per atenció a la gent gran. 30. Vetllar per l’assistència mèdica domiciliària a les persones necessitades.
Joventut
31. Recolzar les activitats al centre cívic de Can Genis en col·laboració amb la gura de l’integrador social, i facilitar-los la incorporació al mon associatiu local. 32. Oferir als joves ( a partir dels centres de secundària) la possibilitat de ser protagonistes amb les seves propostes d’algun esdeveniment en cadascuna de les activitats lúdiques i festives del municipi (Flors i Violes, Carroussel Costa Brava, Festa Major, Festival de Jazz, Biennal de fotografia, les Nits d’estiu a la Vila,…) 33. Programar activitats d’estiu de col·laboració entre joves de 12 a 16 anys, que suposin un enriquiment per ambdues parts de caire esportiu, cultural, de coneixement del medi natural que ens envolta….. que els despertin la curiositat i l’enginy. Aquest enriquiment suposarà un creixement personal que serà de ben segur una millora com a persones i com a ciutadans que repercutirà a millorar la qualitat de vida al municipi. 34. Estudiar la possibilitat d’incrementar l’oferta de transport urbà més enllà del de la nit de cap d’any. 35. Reforçar les entitats juvenils i potenciar el diàleg participatiu amb elles perquè són el futur.
Educació
36. Fer un estudi conjunt entre Ajuntament – Empreses – Instituts de les necessitats formatives en funció de les demandes del món laboral del municipi i el seu entorn proper per proposar l’ampliació de l’oferta de formació professional en aquelles especialitats que ara mateix es necessiten però no tenim a l’abast. Bàsicament formació professional de grau superior (en modalitat DUAL o no) i grau mitjà. 37. Treballar a  de satisfer la demanda per part dels joves de formació relacionada amb el món de l’esport perquè es puguin cursar a
Palafrugell i evitar desplaçaments a altres poblacions. 38. Fomentar la cultura amb el coneixement de l’entorn més proper a partir de les escoles: museus, fundacions, restes arqueològiques de Sant Sebastià, Centre de Interpretació Far de Sant Sebastià, Torres de Guaita, coneixement
de la indústria surera i tot el mon cultural desenvolupat al seu voltant. 39. Proposar activitats de suport educatiu als locals socials del barris (sobretot on per diferent motius els serveis socials atenen un major nombre de famílies) a càrrec de voluntaris. 40. Reforçar el paper de Palafrugell com a ciutat educadora i del programa Educació 360 per a la millora dels resultats educatius i aconseguir un major nombre de joves que puguin accedir a estudis universitaris i a formació professional, per incorporar-se al món laboral. 41. Proposar als centres de secundària i de formació professional la inclusió a l’oferta docent d’una assignatura optativa, referent a la confecció de carrosses
Habitatge
42. Buscar mecanismes per poder fer efectiva les ajudes de renda bàsica d’emancipació que fou derogada pel RD20/2011 de 30 de desembre. 43. Fomentar els ajuts al lloguer d’habitatges adreçats a joves. 44. Ens coordinarem amb les institucions supramunicipals, entitats bancàries i particulars per promoure alternatives d’habitatge per gent en situació de pobresa i/o d’exclusió social. 45. Sancionar a les entitats bancàries que mantinguin habitatges vuits després de 2 anys de ser-ne propietaris.

Medi Ambient i Urbanisme

Problemàtiques Construccions al Litoral
46. Analitzar la capacitat turística del municipi i del litoral, constatar amb dades reals quin és el punt de saturació de la capacitat de les infraestructures, serveis públics i dels recursos naturals. 47. En coherència amb les dades que resultin, caldrà revisar els sectors afectats per la moratòria urbanística. 48. Ens proposem de gestionar aquests compromisos pensant en el territori, i sotmetre a consulta popular les solucions a prendre. 49. Potenciar el nucli urbà com alternativa d’habitatge de les platges. 50. Fomentar el debat sobre un pla de protecció del medi marí i del litoral, de gestió transversal per part de tots els agents implicats. 51. Vetllar pel compliment de les normatives urbanístiques molt especialment de les paisatgístiques, perquè considerem que el nostre paisatge és un dels patrimonis més importants.
Escombraries i Recollides de Residus
52. Posar informació en els punts de recollida remarcant la importància que el carrer és de tots. 53. Facilitar les ajudes per a la gestió de la recollida selectiva i millorar les inversions per la recollida porta a porta. 54. Revisar els contractes a les empreses adjudicatàries de recollida d’escombraries i manteniment de contenidors, esmenant-los si
cal per, aconseguir el propòsit de tenir un poble net i endreçat.
Protecció de l'Entorn
55. Arranjar i millorar la senyalització als camins de Ronda amb més informació als vianants dels llocs per on passen i del temps per anar a diferents punts. Completar el camí de Ronda del Far Sant Sebastià a Tamariu. 56. Planificar el sistema d’espais lliures, assignant valor al paisatge. Plantejar la creació de parcs periurbans, creant espais de socialització i millora de la vida de les persones. Fomentar, promocionar i protegir els espais agrícoles periurbans com a base de l’agricultura de proximitat. Plans de pastura per la gestió del sotabosc i manteniment d’espais oberts. 57. Recolzar l’activitat agrícola en l’àmbit municipal a  de que es mantingui l’activitat com un mitjà econòmicament sostenible. 58. Fomentar un pla forestal a escala local, per la gestió dels boscos, per tal de tenir el territori preparat per afrontar i prevenir els incendis forestals. 59. Crear un circuit per bicicletes al costat de l’autovia i revisar el pas del circuit Pirinexus pel centre de la vila. Potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament entre els diferents nuclis.
Instal·lacions i Patrimoni
60. Establir un calendari de finalització de diverses obres del municipi. (Centre Mercantil, Hospital). 61. Fer un pla d’usos dels nous espais pel seu millor aprofitament. 62. Adequar les places de Can Mario i Ermengarda, amb ornamentació de plantes per fer-les més atractives i revitalitzar-les. 63. Elaborar un pla d’actuació a la plaça Priorat de Santa Anna. 64. No retardar més el desdoblament a quatre carrils de l’Avinguda Espanya, i iniciar la seva execució.

Cultura i Esports

Cultura
65. Proposar un acord que permeti que l’escola de música tingui accés als ajuts i subvencions que es donen per part d’estaments supramunicipals. 66. Buscar el nançament necessari per nalitzar les obres de l’auditori de l’energia. 67. Estudiar la creació d’un espai polivalent per fer-hi espectacles de petit format. 68. Redissenyar les festes de primavera. Cal estar al costat dels carrossaires, a qui considerem els motors de les festes. Recolzarem l’esdeveniment perquè continuï essent el més important amb número de participants de la nostra vila. 69. Renovar l’aposta per les havaneres de Calella, cercar formules perquè els veïns de Palafrugell se les sentin més seves. 70. Potenciar la que és la tercera mostra més important de Catalunya, la Biennal de Fotografia Xavier Misserachs. 71. Proposar que en la programació del Festival de Cap Roig s’hi inclogui un dia per actuacions de gent de la nostra vila. També demanar condicions més favorables per als residents a Palafrugell. 72. Recolzar iniciatives a l’entorn del Cant de Taverna com a reclam turístic fora de l’època estiuenca. 73. Recolzar l’aula de teatre perquè continuï creant un planter d’actors locals. 74. Estar al costat de les campanyes gastronòmiques de la nostra vila, La garoinada, La Cuina del niu, Sopars cantats Pere Bahi, i altres, i buscar-ne de noves com ara La Cuina dels Tapers, La Cuina dels diumenges… a fi de recolzar els establiments de restauració locals i mantenir la tradició culinària dels nostres avantpassats.
Esports
75. Proposar inversions a la pista d’atletisme de l’estadi municipal per fer-la més competitiva, i que possibiliti el creixement del turisme esportiu. 76. Buscar finançament per refer l’estat del terra del pavelló municipal. 77. Proposar una solució per adaptar la pista coberta del costat del pavelló perquè esdevingui un espai polivalent esportiu i d’oci. 78. Vetllar per la connexió entre l’esport a l’escola i l’esport associatiu, a fi que el jovent pugui tenir continuïtat a la seva activitat. 79. Revisar amb detall l’ús de cada instal·lació esportiva, valorant el seu estat i els seus costos de manteniment. 80. Ens proposem controlar les conductes incíviques que es produeixen a les instal•lacions i com a mesures dissuasives, buscarem fórmules per a sancionar-les. 81. Volem estar al costat dels clubs esportius que porten el nom de Palafrugell arreu del món

Comunicació

82. Potenciar la Ràdio local com a eina de comunicació amb els ciutadans. 83. Iniciar un projecte de canal de televisió local per internet. 84. Crear una bústia perquè els ciutadans puguin fer propostes i suggeriments. 85. Ens proposem d’aconseguir que la gent es senti més seu tot allò públic fent mes visible i transparent el cost de les inversions.

Gestió Municipal

86. Fomentar que els agents cívics tinguin un paper més actiu en la vida diària local amb capacitat de sanció per a les accions incíviques i que puguin regular les entrades i sortides de les escoles. 87. Reactivar l’Àrea de Protecció Civil, perquè puguin intervenir en casos d’emergència.

Calella, Llafranc, Tamariu, Llofriu i Ermedàs

88. Arranjar els accessos a Tamariu. 89. Crear un servei llançadora que connecti Calella i LLafranc amb Palafrugell amb una àmplia freqüència horària. 90. Durant els mesos de més auència de gent, donarem d’un servei més freqüent de la recollida d’escombraries i a la neteja de platges i carrers. 91. Millorar el manteniment dels camins de Llofriu i Emedàs i planicar actuacions més duradores en els més transitats. 92. Potenciar la relació d’aquests nuclis i l’Ajuntament cuidant la seva pròpia personalitat i la seva importància com a nuclis.

Ens vols conèixer?