Treball en Equip per aconseguir objectius comuns

La consolidació de la nostra democràcia ha posat en primer pla la necessitat del pacte, la necessitat del treball en grup per aconseguir objectius comuns.

Lluny queden els temps en el quals algun partit podia aspirar a la majoria absoluta i podia aplicar sense més consens que el propi i el del partit el seu programa de govern. Així doncs el repartiment de les diferents regidories entre els partits que formen govern és una de les feines més importants per tal de aprofitar els perfils més adequats per les tasques a
desenvolupar. La nostre especial estructura de partit independent a qualsevol organització d’àmbit ja no estatal sinó també autonòmic creiem que ens ha facilitat tenir les mans i ments obertes al treball en grup, fugint ja no de les directrius (dels anomenats els de més amunt) sinó també de personalismes interessats.

Fruit d’aquesta feina, Som Gent del Poble ha assumit les responsabilitats de tirar endavant l’Institut de Promoció Econòmica (que engloba el desenvolupament de tot el que fa
referència a l’economia, amb especial incidència al comerç, turisme, industria i serveis) també l’àrea d’Obra Pública (que fa referència a totes les obres que es desenvolupen en el nostre municipi per iniciativa pública) i l’àrea d’Esports. Regidories en contingut que juntament amb la primera tinença d’alcaldia ens posicionen com un partit amb especial rellevància a la vida local durant aquest mandat. No podem oblidar tampoc que els resultats obtinguts i fruit del pacte amb amb els grups ERC i JxC ens atorguen la responsabilitat d’alcaldia el darrer any de mandat o sigui el període juny 2022 – juny 2023.

Els reptes de les nostres regidories són importants, el desenvolupament econòmic és bàsic per el nostre devenir com a societat. Desenvolupament que ha d’anar lligat a un millor benestar social, a una millor sostenibilitat i una mobilitat més confortable per a tots nosaltres. Caldrà treballar molt estretament amb la nova associació comercial (Oxigen) per ajudar-los a afrontar els reptes existents i amb l’ATP (Associació Turística de Palafrugell) i amb l’associació creada recentment de la zona industrial sense oblidar tot el que ens pot portar riquesa que representi una millor renda per capita dels nostres vilatants (una de les mes baixes de la província). Per altre part, les obres públiques representen una manera de cohesionar el nostre entorn, de fer que sigui més amable, més confortable i a la vegada més sostenible. Amb un repte important com és el desdoblament de l’Avinguda d’Espanya (possiblement una de les actuacions més rellevants dels últims temps).

No menys important és la regidoria d’Esports. Important perquè no hem d’oblidar que avui tenim un equip lluitant a la màxima categoria estatal però no menys important perquè a través de l’esport podem desenvolupar una amplia feina de formació i integració.

Can Bech 68 – Desembre 2019 – Gener 2020 – Opinió Política – Pàgina 14

http://www.comunicaciopalafrugell.cat/can-bech/5082-butlleti-can-bech-num-68-desembre-2109-gener-2020