Reunió d’equip – Març 2020

Reunió d’equip – Març 2020

Seguim avançant!!! Reunió general on s’han posat en comú els aspectes treballats en detall a les comisions pertinents. S’està posant especial ènfasi en temes com: •Territori •Mobilitat •Serveis •Promoció econòmica •Benestar social •Relacions amb entitats ....