Dimecres 12 de juny es va dur a terme la primera trobada de la taula municipal d’entitats culturals a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell.

Hi van assistir repressentants de les diferents associacions del municipi, representants polítics, tècnics de cultura i la regidora.

El tema principal era les Festes de Primavera, fent una valoració del Carroussel i de l’impacte que va donar al poble.