La Difícil Quadratura Del Cercle

En el nostre dia a dia ple de preocupacions i problemes particulars, es fa molt difícil pensar amb la magnitud de l’entitat que treballa i procura per el benestar diari dels nostres vilatans.

El balcó de Can Bech és per molts un signe d’una administració que ens ofega a impostos i dotada d’una burocràcia que avala la sensació que la institució està molt lluny dels ciutadans.

Quan tens l’oportunitat d’entrar al fons de la mateixa perceps la realitat de la dificultat que comporta organitzar un Ajuntament que ha crescut d’una forma exponencial pel traspàs de les responsabilitats (no els recursos) que depenen d’altres administracions. Uns 300 treballadors, 70 centres de treball, un pressupost similar a Olot (amb 30.000) habitants, una quantitat ingent de quilòmetres de carrers (amb el seus serveis inherents i la seva dificultat de manteniment) i moltes altres particularitats son el dia a dia de la Casa Gran.

Una institució que necessita millorar urgentment amb tots els sentis, però que per sort disposa d’un equip humà qualificat que valora ésser partícips d’un projecte de futur. El Pla de Mandat iniciat recentment i que implica la participació a tots nivells de polítics i treballadors ha de ser el primer pas per encaminar una mica més el nostre Ajuntament al servei dels nostres vilatans. Es tracta que la distància entre el balcó i la plaça de Can Bech es redueixi paulatinament i que tothom pugui entrar i sortir pensant que aquesta també és casa seva.

Can Bech 69 – Febrer 2020 – Març 2020 – Opinió Política – Pàgina 14

http://www.comunicaciopalafrugell.cat/can-bech/5135-butlleti-can-bech-num-69-febrer-marc-2020