Butlletí Can Bech N.71

L’ENTORN Aquesta paraula que moltes vegades ha estat lligada a un club de futbol, esdevé sovint una a peça clau per el desen-volupament atractiu d’una determinada actuació. De fet, l’esmentat club de futbol tenia la temptació de culpar a un entornsubjectiu, els...

Butlletí Can Bech N.70

El Pendent Abismal Així és com podríem definir l’evolució imparable dels comptes dels ens locals. Efectivament una classe política totalment allunyada del ciutadà comú i que legisla o reglamenta a molts quilòmetres de la realitat del dia a dia, va engreixant sense...

Butlletí Can Bech N.69

La Difícil Quadratura Del Cercle En el nostre dia a dia ple de preocupacions i problemes particulars, es fa molt difícil pensar amb la magnitud de l’entitat que treballa i procura per el benestar diari dels nostres vilatans. El balcó de Can Bech és per molts un signe...

Butlletí Can Bech N.68

Treball en Equip per aconseguir objectius comuns La consolidació de la nostra democràcia ha posat en primer pla la necessitat del pacte, la necessitat del treball en grup per aconseguir objectius comuns. Lluny queden els temps en el quals algun partit podia aspirar a...

Butlletí Can Bech N.67

Treballar per a un Projecte Il·lusionant No sabem realment quin és el temps d’adaptació a una institució pública amb una complexitat important com és el nostre consistori, però creiem que els nostres esforços fent aportacions, des del primer moment, han obtingut un...